Doç. Dr. Nevzat Özel

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü