AKADEMİK GÖREVLER

2017-
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2013-2017
Araştırma Görevlisi Doktor
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2009-2013
Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2008-2009
Uzman
Hacettepe Üniversitesi
Rektörlük
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2004-2008
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

İDARİ GÖREVLER

2018-
Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-
Lisansüstü  Programları Değerlendirme Komisyonu Üyesi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-
Editör
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

2017-
Fakülte Kurulu Üyesi ve Doçent Temsilcisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2015-2018
Yardımcı Editör
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

2015-2017
Bologna Bölüm Koordinatör Yardımcısı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2013-2017
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2013-2017
Erasmus Koordinatörü
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2013-2017
Farabi Koordinatörü
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER

2012-2015
Editör
Bilgi Dünyası Dergisi

2012-2015
Başkan
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

2007-2012
Yardımcı Editör
Bilgi Dünyası Dergisi

2006-2007
Editör Yardımcısı
Türk Kütüphaneciliği Dergisi

2004
Yarı Zamanlı Kütüphaneci
Bilkent Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi
Müzik Odası