2008-2014
Doktora
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

2004-2007
Tezli Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

1999-2004
Lisans
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Kütüphanecilik Bölümü

1999-2000
İngilizce Hazırlık
Hacettepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu

1996-1998
Diploma
Bursa Cumhuriyet Lisesi
Sosyal Bilimler