Adres:
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Sıhhiye, Altındağ
06100, Ankara/Türkiye

Telefon: 312-3103280 (Dahili: 1718)

E-Posta: nozel@ankara.edu.tr – nevzatozel@gmail.com