Mesleki Üyelikler

2014-
Türkiye ve Ankara Üniversitesi Temsilcisi
European RDA Interest Group (EURIG) [Avrupa RDA Çalışma Grubu]

2013
Üye
Türkiye Sayısallaştırma Çalışma Grubu

2013
Üye
Türkiye Bilişim Derneği Avrupa Sayısal Gündem Çalışma Grubu

2012-
Üye
RDA Türkiye Çalışma Grubu

2010-2011
Üye
IEEE Region8 Turkey Section

2009-
Üye
Türk Kütüphaneciler Derneği

2006-
Üye
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

 

Bilimsel Toplantılarda Kurul Üyelikleri

2017-
Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi
Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

2017-
Program Komitesi Üyesi
BY2018: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

2017-2018
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı
Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Derneği’nin 47.Yıllık Toplantısı (IASL 2018) ve 22.Okul Kütüphaneciliği Araştırmaları Uluslararası Forumu

2016-2017
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi
Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu

2016-2017
Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

2017
Bilim Kurulu Üyesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

2016
Bilim Kurulu Üyesi
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu

2016
Bilim Komitesi Üyesi
II. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

2014-2015
Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği – Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

2013-2014
Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
ÜNAK 2014: Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi

2013-2014
Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi
e-BEYAS 2014: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu

2013-2014
Düzenleme Komitesi Üyesi
5th International Symposium on Information Management in a Changing World

2012-2013
Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bilim Komitesi Üyesi
ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı

2013
Düzenleme Kurulu Başkanı
Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı

2013
Düzenleme Kurulu Başkanı
Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı

2012-2013
Yerel Komite Üyesi
ECIL 2013: The European Conference on Information Literacy

2012-2013
Düzenleme Kurulu Üyesi
The 21st International BOBCATSSS Conference: From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”

2012
Düzenleme Komitesi Üyesi
Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyumu

2011-2012
Düzenleme Kurulu Üyesi
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

2011
Program Komitesi Üyesi
“EMPATIC International Workshop: The Importance of Information Literacy in the Vocational Sector”

2006-2007
Yerel Komite Üyesi
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu